Naše služby

Ostraha marketového typu

Způsob ostrahy je vždy nastaven typu prodejny a přání klienta. Tomu přizpůsobíme i ústroj zaměstnanců a jejich proškolení. V rámci strážní služby můžeme pro prodejny nabídnout také odkódování a zakódování prodejny za přítomnosti detektiva, otevírání a zavírání rampy, zapečetění veškerých prostor, kde může docházet k úniku zboží (okna, dveře atd.). Naši zaměstnanci mohou provádět kontrolu personálu při předávání směn a po zavírací době, kontrolu šatních skříněk zaměstnanců klienta a ostatních prostor (kuchyňka, sklad, klec), kontrolu automobilů personálu a také kontrolu všech osob, které vejdou do zázemí prodejny. Nabízíme provádění kontroly účtenek (kontrola pokladních) a provádění denních inventur ohrožených artiklů (alkohol, čokolády, cigarety, drogerie apod.). Je možné nastavit kombinovanou ostrahu a dovybavit zaměstnance donucovacími prostředky (slzotvorné prostředky, tonfa, pouta apod.).

|
Digitalwish.cz