Naše služby

Ostraha objektů

V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech můžeme nabídnout obsluhu vrátnice, kde je náplní práce přepojování telefonních hovorů, vedení knihy návštěv, kontrola přijíždějících a odjíždějících vozidel, kontrola personálu, obsluha CCTV, EPS a EZS. Kontrolujeme šatní skříňky zaměstnanců a sledujeme a kontrolujeme závoz (i kabiny nákladních automobilů apod.). V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech provádí strážný pravidelné obchůzky i s čipováním, při kterých probíhá také kontrola oplocení a dalších možných únikových cest pro vynášení zboží a materiálu. Zajistíme i psa. Zaměstnanci jsou vyškoleni a vystrojeni dle vašeho přání. Dovybavíme je také donucovacími prostředky (slzotvorné prostředky, tonfa, pouta apod.).

|
Digitalwish.cz